Voorwoord

Doelbewust verantwoord verder

J.P.M. Brocken, voorzitter namens de werknemers (links)

K.B. van Popta,voorzitter namens de werkgevers (rechts)


2017 was een jaar waarin het nodige gebeurde in en rond ons fonds. Te beginnen met afscheid nemen: Albert Akkerman overleed veel te jong op 20 september 2017. PMT verloor in Albert een kundig en gedreven bestuurder met liefde voor de pensioensector. Hij was een sociaal bewogen persoonlijkheid, die zijn kennis en kunde - met zichtbaar plezier - inzette voor de deelnemers van het fonds. Zijn overlijden heeft ons allemaal diep geraakt.


Er zijn ook bestuursleden vertrokken wegens pensionering of het aannemen van een andere baan, maar die plekken zijn inmiddels weer opgevuld. Ook in de nieuwe samenstelling blijft voor het bestuur hetzelfde doel voorop staan: zorgen voor een goede belegging van de middelen die aan ons worden toevertrouwd. Daarbij nemen we niet meer risico dan nodig is. PMT kiest voor verantwoorde beleggingen die bijdragen aan goede en stabiele rendementen, waarbij we zoveel mogelijk aansluiten bij de thema’s die spelen in de sector Metaal en Techniek.


Ons beoogde overrendement van gemiddeld 1,5% per jaar is ruimschoots gehaald: we kwamen uit op 8,4% overrendement. Daardoor is de financiële situatie van PMT verbeterd, maar nog onvoldoende om de pensioenen te kunnen en mogen indexeren. Ook de dreiging van een onvoorwaardelijke korting eind 2019 blijft.


Om sneller en flexibeler te kunnen inspelen op veranderingen, realiseert PMT samen met uitvoerder MN een ingrijpende verbouwing van de administratieve systemen. Intussen dalen de uitvoeringskosten van de pensioenadministratie én werken we continu aan het verder verbeteren van onze dienstverlening. De pensioenconsulenten van PMT leveren daar een grote bijdrage aan: zij informeren deelnemers en werkgevers gericht en doelmatig, maar zijn ook de ogen en oren van het fonds.


VOORUITBLIK

Tot nu toe belegt PMT in een breed samengestelde index van aandelen. PMT wil echter bewuster kiezen, welke aandelen wel of niet passen bij PMT. In de aandelenselectie stelt PMT eisen aan milieu-effecten, sociaal beleid en goed ondernemingsbestuur. In de loop van 2018 zal PMT zijn nieuwe aandelenstrategie kenbaar maken.


Ook in 2017 heeft PMT deelgenomen aan de besprekingen over een nieuw pensioenstelsel. Hierbij maakt PMT zich sterk voor een collectieve pensioenregeling waarin risico’s, kosten én baten worden gedeeld.


Pensioenfonds Metaal en Techniek

J.P.M. Brocken, voorzitter namens de werknemers

K.B. van Popta, voorzitter namens de werkgevers